Small animal and wild life pathology

Forskning

Forskningsgruppen for Pelsdyr og Vildtpatologi forsker blandt andet inden for infektionssygdomme og sammenhænge mellem gastrointestinal mikrobiota (den mikrobielle sammensætning i mave- og tarmkanal) og sundhed. Til dette anvendes moderne diagnostiske metoder, herunder molekylær biologiske og immunologiske analyser til diagnosticering inden for patologien. Forskningsgruppen for Pelsdyr og Vildtpatologi deltager i en række forsknings- og udviklingsprojekter med det overordnede formål at identificere og undersøge diagnostiske, prædikative og terapeutiske forhold som har betydning for bekæmpelse af sygdomme hos smådyr. Herudover forskes i sygdomme hos vildtlevende vildt i Danmark med særligt fokus på sygdomme der kan påvirke vildtbestande og sygdomme af zoonotisk betydning (sygdomme der smitter mellem dyr og mennesker).

Overvågning af pelsdyrsygdomme

Obduktioner af pelsdyr på Københavns Universitet foregår i forbindelse med et overvågningsprojekt der er medfinansieret af Pelsdyrafgiftsfonden. Projektet påbegyndtes 1. januar 2020. Med aftalen sikrer Kopenhagen Fur sammen med Københavns Universitet (KU) en løbende overvågning af sygdomme og dermed grundlaget for en kvalificeret faglig understøttelse af pelsdyrerhvervet inden for pelsdyrsygdomme. Formålet med overvågningsprojektet er gennem forskning og udvikling at opnå hurtigere og mere kosteffektive metoder til diagnostik og overvågning af pelsdyrsygdomme, og derigennem øge antallet af dyr og farme der indgår i sygdomsovervågningen. Dette vil skabe grundlag for overvågning af vigtige tabsvoldende sygdomme i pelsdyrproduktionen, samt optimering af sygdomsbekæmpelse, sundhed og velfærd i pelsdyrproduktionen.

Undersøgelserne indgår også som en del af et nyt beredskab i forhold til nyopdukkede sygdomme. Samlet set bidrager projektet herudover til at fastholde ekspertise inden for pelsdyrpatologi på Københavns Universitet. I projektet indgår et Ph.d. projekt og formidling af aktuel viden om pelsdyrsygdomme til relevante grupper af studerende, praktiserende dyrlæger, rådgivere og avlere.

Projektet bidrager herudover til fastholdelse af specialiserede kompetencer inden for pelsdyrpatologi og opbygning af et tværfagligt forskningsmiljø på Københavns Universitet.

Kontaktperson: Anne Sofie Vedsted Hammer, lektor, PhD, Hammer@sund.ku.dk

GÅ TIL PATOLOGIVAGTEN