Mål og fremtidsperspektiver

CPH Mink går på tværs af forskningsdiscipliner og skal bidrage til at adressere brede temaer og komplekse problemfelter, der ofte er uden for den enkelte disciplins rækkevidde. Målet er kreativ og innovativ forskning med helhedssyn og potentiale for løsningen af store udfordringer i dansk pelsdyrproduktion. CPH Mink skal øge samarbejde og kommunikation med erhvervet. Dette skal endvidere medvirke til, at uddannelserne på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i veterinær- og husdyrvidenskab møder samfundets behov for arbejdsmarkedsparate, professionelle og kompetente kandidater med nyeste teoretiske og praktiske viden inden for pelsdyrproduktion.

Målene for CPH Mink er defineret med blik for fakultetets strategi for forskning, uddannelse og samfund:

  • Flere tværfaglige projekter
  • Flere speciale- og PhD-studerende
  • Flere Erhvervs PhD-studerende og Erhvervs postdocs
  • Flere postdocs
  • Flere publikationer i de mest ansete tidsskrifter
  • Yderligere samarbejde med erhverv

Læs mere om Bachelor uddannelse i husdyrvidenskab 
Læs mere om Kandidat uddannelse i husdyrvidenskab 
Læs mere om Bachelor uddannelse i veterinærmedicin