Samarbejde

Pels er dansk landbrugs tredjestørste animalske eksportprodukt. Danmark er verdens største producent af minkskind, og de danske minkavlere producerer årligt 17,2 millioner minkskind af højeste kvalitet, og størsteparten af disse skind eksporteres. For at fastholde god sundhed og den positive vækst i dansk pelsproduktion er det nødvendigt fortsat at sætte høje standarder for en etisk og bæredygtig pelsdyrproduktion, hvor dyresundhed og velfærd forenes med en effektiv og konkurrencedygtig produktion.

Tværfaglig forskning i produktion og produktivitet, dyresundhed, velfærd og bæredygtighed i pelsdyrproduktion er omdrejningspunktet for CPH Mink. Forskningen strækker sig fra sygdomsbekæmpelse på nationalt og internationalt plan, over forskning med fokus på ernæring og management på besætnings- og individniveau, til undersøgelser på cellulært og molekylært niveau. Forskningen foregår i samarbejde med andre danske og udenlandske universiteter samt erhverv og myndigheder.

Center for Research in Mink Production, Health and Welfare (CPH Mink) øger, samler og synliggør minkforskningen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. CPH Mink fungerer som en platform for en styrket indsats i forskning, innovation, myndighedsbetjening og uddannelse og et styrket samarbejde med erhverv, myndigheder og universiteter både nationalt og internationals. Københavns Universitet har en helt enestående kombination af kompetencer inden for pelsdyr med baggrund i mange forskellige fagområder som: ernæring, epidemiologi, genetik, avl, sygdom, patologi, mikrobiologi herunder virologi, immunologi, etik og velfærd. Denne kombination gør det muligt at anvende en forskningsmæssig holistisk tilgang og adressere komplekse problemstillinger inden for sundhed, velfærd, produktionseffektivitet og bæredygtighed i pelsproduktionen.