Om CPH Mink

Center for Research in Mink Production, Health and Welfare (CPH Mink) øger, samler og synliggør minkforskningen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. CPH Mink fungerer som en platform for en styrket indsats i forskning, innovation, myndighedsbetjening og uddannelse og et styrket samarbejde med erhverv, myndigheder og universiteter både nationalt og internationalt. Københavns Universitet har en helt enestående kombination af kompetencer inden for pelsdyr med baggrund i mange forskellige fagområder som: ernæring, epidemiologi, genetik, avl, sygdom, patologi, mikrobiologi herunder virologi, immunologi, etik og velfærd. Denne kombination gør det muligt at anvende en forskningsmæssig holistisk tilgang og adressere komplekse problemstillinger inden for sundhed, velfærd, produktionseffektivitet og bæredygtighed i pelsproduktionen.

Ledelse

CPH Mink hører organisatorisk til på Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Rådgivningspanel

Centret er endvidere organiseret med et rådgivende udvalg (Advisory Committee) af personer fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Kopenhagen Fur. Det rådgivende udvalg består af personer på ledelsesniveau. Rådgivningspanelet mødes 1-2 gange årligt med centrets leder for at rådgive om centrets aktiviteter.

Teknisk styregruppe

Centrets specifikke aktiviteter udvikles løbende af en Teknisk Styregruppe (Technical Steering Committee, TSC), der består af 1-2 akademiske repræsentanter med stort fagligt kendskab til området fra hvert af de deltagende institutter. Centrets leder er, sammen med TSC, ansvarlig for den faglige ledelse af centret og implementeringen af aktiviteter inden for det fastlagte budget.