Undersøgelse af tarm mikrobiota hos mink med henblik på identifikation af probiotika egnet til forebyggelse og behandling af sygdomsproblemer hos mink (ASH)

Projektperiode: 01.01.2016-31.12.2016

Projektet er støttet af: Forskningsfonden, Kopenhagen Fur

Formålet er at undersøge tarm mikrobiota hos raske mink og mink med diarre med henblik på om muligt, at identificere egnede probiotika til forebyggelse og behandling af sygdomsproblemer hos mink og samtidig øge viden om tarm mikrobiotaens rolle i forhold til sygdom hos mink. Undersøgelserne er baseret på moderne molekylærbiologiske og tværdisciplinære metoder 

Projektdeltager:

  • Lektor Anne Sofie Hammer, hammer@sund.ku.dk