Sygdomsdynamik af plasmacytose på minkfarme med 1-3 reagenter og spredning til andre farme

Projektet er støttet af: Pelsdyrafgiftsfonden

Projektperiode: 01.01.2016-31.12.2016 

Målet er at undersøge betydningen af plasmacytose-mistænkte farme for smitte til plasmacytose-fri farme. Projektet vil bidrage til afklaring af, om de nuværende definitioner i bekendtgørelse 1447 af 15. december 2009 af om en farm er "mistænkt" eller "smittet" fortsat er fornuftige. Endvidere belyses dynamikken og forekomsten af mistænkte (1-3 reagenter), smittede (>3 reagenter) og negative farme (0 reagenter) gennem de seneste ca. 10 år. Mere specifikt skal dynamik og smittespredning vurderes "mellem farme" og "inden for farme". Effekten af projektet beregnes som risikoen (sandsynligheden) for spredning imellem farme og smittemønstre inden for farme og sammenhænge med andre sygdomme.

Projektet baseres på data fra plasmacytoseovervågningsprogrammet og på FarmLog data. Det gennemføres som 8 integrerede faser med detailplanlægning, datamanagement, dataanalyser og rapportering og artikelskrivning i relevante tidsskrifter nationalt og internationalt. Resultaterne formidles til pelsdyrbranchen, avlere, forskere og rådgivere. 

Projektdeltager:

  • Lektor Jens Frederik Agger,  jfa@sund.ku.dk