Forskning og udvikling indenfor pelsdyrpatologi

Projektet er støttet af: Pelsdyrafgiftsfonden

Projektperiode: 01.01.2016- 31.12.2016

Udvikling og anvendelse af protokoller til undersøgelse af komplekse infektioner hos mink. Arkivmateriale indsamlet på Kopenhagen diagnostik (ADV) og Københavns Universitet, samt aktuelt spontant materiale og materiale fra eksperimentelle infektioner anvendes som grundlag for metodeudvikling og validering af bla. in situ hybridisering og immunhistokemiske metoder til påvisning af Streptococcus halichoeri, koli, stafylokokker og arcaenobacterier og plasmacytose. Der udføres undersøgelse af mulighed for kompleks infektion ved anvendelse af massesekventiering af væv fra dyr med yverbetændelse, sår og dyr inficeret med plasmacytose virus.

Der anvendes pulsed-field gelelektroforese (PFGE) til karakterisering af bakterier fra yverbetændelse (koli) og minkfoder/råvarer. Undersøgelse af mulighed for og afprøvning af in situ (i vævet) hybridiserings metoder til påvisning af Streptococcus spp. Arcaenobacterier, koli og plasmacytose virus i minkvæv.

Etablering af inficeret sårmodel (FENP). Der udføres infektionsforsøg omfattende med henblik på at undersøge om det er muligt at etablere en inficeret sårmodel med Streptococcus halichoeri og Arcaenobacterium spp. som vil kunne anvendes til kontrolleret undersøgelse af effekten af forebyggelse og behandling af FENP. Evaluering af muligheder for at anvende data fra elektroniske dataloggere (Star oddi) til vurdering af sygdomsforløb hos mink med eksperimentelle sår. Indsamling af data vedrørende behandlingseffekt mm. fra farme med FENP.

Projektdeltager:

  • Lektor Anne Sofie Hammer,  hammer@sund.ku.dk