Ny analyse til bestemmelse af Kobuvirus infektioner hos mink

Projektet er støttet af: Promilleafgiftsfonden for landbrug.

Projektperiode: 01.09.2016 – 01.12.2016

Diarre er en hyppig årsag til sygdom og dødelighed hos mink i vækstperioden og samtidig en af de primære årsager til antibiotikaanvendelse i pelsdyrproduktionen. Der kan være mange årsager til diarre hos farmmink, men kun i ca halvdelen af tilfældene skyldes sygdommen at komme fra kendte patogener såsom Astrovirus/Calicivirus eller bakterielle infektioner.

Projektgruppen indsamlede derfor i 2013 omkring 200 fæcesprøver fra diarresyge dyr, for at lave en omfattende og grundig analyse af hvilke andre patogener der kunne være årsagen til sygdommen. Ved massesekventiering af prøverne har vi fundet tilstedeværelsen af en række nye vira, herunder Kobuvirus der hos andre dyrearter er fundet associeret med diarré. For at kunne undersøge prevalensen af Kobuvirus infektioner i danske mink, og afgøre i hvor høj grad denne virus spiller en rolle for diarresygdomme i danske mink, er det nødvendigt at udvikle en målemetode baseret på qPCR der er specifik for mink kobuvirus.

Formålet med dette projekt er derfor at udvikle en ny qPCR baseret metode til Kobuvirus diagnostik, som i fremtiden vil kunne bruges til screeninger og prevalens studier.

Vi forventer at kunne publicere målemetoden i et internationalt og frit tilgængeligt peer-reviewed fagtidsskrift inden 1. december 2017.

Projektdeltagere:

  • Lektor Lars Andresen (projektleder), laran@sund.ku.dk,
  • Lektor Anne Sofie Hammer, hammer@sund.ku.dk,
  • Professor Søren Skov, sosk@sund.ku.dk