Effekten af foderets fedtsyresammensætning og indhold af L-carnitin på forekomsten af fedtlever hos mink

Projektperiode: 01.01.2016-31.12.2016

Projektet er støttet af: Forskningsfonden, Kopenhagen Fur 

Forekomsten af fedtlever kan resultere i sundheds- og velfærdsmæssige problemer i minkproduktionen og forårsages af en række faktorer hvoraf proteinindholdet i foderet er en af dem. Seneste studier har haft fokus på protein- og aminosyreniveauer samt fordelingen af omsættelig energi fra henholdsvis fedt og kulhydrat. Når proteinniveauet sænkes vil det ofte være fedtindholdet der øges. Dette betyder, at behovet for en større viden omkring fedt og fedtsyresammensætningen øges da effekten af disse på minkens fysiologi og sundhed er vigtige. Formålet er, at gennemføre undersøgelser med fokus på fedtsyresammensætningen og L-carnitinindholdet i foderet, for at forbedre fedtoxidationen og derigennem undgå en fedtakkumulering i leveren. Der udføres et fodringsforsøg i den sene vækst periode (august - pelsning) med fedtkilder med forskellig fedtsyresammensætning (kortkædede mættede fedtsyrer versus langkædede umættede fedtsyrer) med og uden tilsætning af L-carnitin til foderet.

Projektdeltagere:

  • Professor Anne-Helene Tauson AHT@sund.ku.dk,
  • Lektor Connie Frank Matthiesen cmt@sund.ku.dk