Diarre i diegivningsperioden - optimering af forebyggelse og behandling

Projektperiode: 2015- 2018

Erhvervs PhD – støttet af Pelsdyrafgiftsfonden og Innovationsfonden.

På basis af et betydeligt data og arkivmateriale til rådighed på Københavns Universitet og materiale der er indsamles fra spontane udbrud, samt kontrolmink uden diarre, vil der blive foretaget en prioritering af årsagsfaktorer, samt mulige risikofaktorer/forebyggende faktorer. Blandt andet indgår data fra Københavns Universitets undersøgelser af diarre hos mink i 2013-2014. I modsætning til hidtidige forskningsmæssige undersøgelser af sygdomskomplekset diarre i diegivningsperioden, som har behandlet ”fedtede hvalpe” som én sygdomsmæssig enhed, vil der i dette projekt blive anvendt en tværfaglig og tværdisciplinær metode til at adskille udbrud med forskellige årsagsforhold. Både epidemiologiske, patologiske, mikrobiologiske og molekylærbiologiske og farmakologiske teknikker inddrages. I løbet af to sæsoner (2015 og 2016) udføres case-kontrol undersøgelse af udbrud af diarre i diegivningsperioden. Klassifikation af de forskellige typer af cases (diarre i diegivningsperioden) omfatter anamnestiske oplysninger, samt patologiske, histopatologiske og mikrobiologiske fund i hvalpene (minimum 5 pr. farm udbrud).

Der udføres i to sæsoner kontrollerede behandlingsundersøgelser i forbindelse med spontane udbrud på mindst 2 farme (Københavns Universitets forsøgsfarm og Kopenhagen farm vil indgår i undersøgelserne). Undersøgelserne vil omfatte effekt af konventionel antimikrobiel behandling, men effekt af mulige alternativer vil også blive undersøgt.

Projektdeltager:

  • Professor Henrik Elvang, Elvang@sund.ku.dk