Forskning

På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet findes en unik kombination af forskningsdiscipliner og -faciliteter tilgængelige for undersøgelser af pelsdyr. I CPH Mink er forskningsdisciplinerne repræsenteret af en række forskere med særlige kompetencer inden for minkforskning, herunder centrale forskningsdiscipliner som ernæring, patologi, mikrobiologi, genetik, epidemiologi, velfærd og etik. En anden meget vigtig del af Københavns Universitets rammer for pelsdyrforskning er faciliteter til udførelse af eksperimentelt arbejde med pelsdyr, som omfatter en forsøgsfarm, et laboratorium til balanceforsøg og et respirationsanlæg med mulighed for at anvende stabile isotopteknikker til at måle den kvantitative energiomsætning. Forsøgsfarmen spiller en helt central rolle i CPH Minks undersøgelser af ernæringsmæssige behov, fodringsrelaterede problemstillinger og velfærdsundersøgelser hos pelsdyr. Forsøgsfarmen danner også grundlag for, at forskerne kan udvikle deres kompetencer og viden om fx minkens fysiologi, ernæring og sygdomsforhold.

Forskningstemaer

CPH Mink kan hjælpe den danske minkproduktion endnu længere frem på en række felter ved at fokusere forskningen på særlige områder.

Velfærd

Velfærd spiller en central rolle i dansk minkproduktion. CPH Mink kan gennem forskning bidrage med udvikling af metoder til at bedømme dyrenes velfærd. Ernæringsmæssige aspekter med relation til velfærd inkluderer fodersammensætning og fodringsstrategier. Forsøgsfarmen spiller en central rolle i CPH Minks undersøgelser vedrørende velfærd hos pelsdyr.

Sundhed

Ud over generel dyrevelfærd er sundhed et vigtigt tema. Hos CPH Mink forskes der i infektionssygdomme, sygdomsbekæmpelsesstrategier, smitteveje og smittebeskyttelse. Forskningen er rettet mod løsning af sygdomsrelaterede problemer i moderne produktionssystemer ved at vurdere årsagsfaktorer til sygdom og dødelighed. Dette omfatter blandt andet undersøgelser af ernæringsstrategier og fodersammensætning for at undgå produktionssygdomme som diarré og fedtlever. Andre fokusområder inden for sundhed inkluderer undersøgelser af mikroflora hos raske og syge mink, samt udvikling og validering af nye og forbedrede diagnostiske redskaber, undersøgelser af sygdomsspredning og smitteveje, faglige input til optimering af sygdomsmanagementstrategier og vejledninger i smittebeskyttelse for personer involveret i pelsproduktion. Anvendelsen af antibiotika i pelsproduktion, såvel som tilvejebringelse af viden om nye forebyggelses- eller behandlingsmetoder gennem undersøgelser udført i tæt samarbejde mellem CPH Mink og erhvervet er ligeledes et fokusområde.

Bæredygtighed

Bæredygtigheden af dansk pelsdyrproduktion indgår i mange af forskningsfelterne indenfor CPH Mink. Derfor er der fokus på proteinbehov og -omsætning hos mink i forskellige livsstadier, herunder effekten af proteinniveau på parametre som sundhed, metabolisme, reproduktionsresultater, fødselsvægt, hvalpeoverlevelse, hvalpevækst og kvælstofudskillelsen til miljøet. Produktionens bæredygtighed og konkurrencedygtighed er også afhængig af minkens genetiske potentiale. En genetisk kortlægning af pelsdyr og identifikation af genetiske markører for sundhed, sygdom, velfærd og udvalgte produktionsegenskaber kan også være med til at øge bæredygtigheden inden for dansk pelsdyrproduktion.